• 22 Δεκεμβρίου, 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.21717

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.21717

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.21717 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο