ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1. ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΙΚΙΣΚΟ ,Β) ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Γ) ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1. ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΙΚΙΣΚΟ ,Β) ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Γ) ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1. ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΙΚΙΣΚΟ ,Β) ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Γ) ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο