ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο