• 10 Νοεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ, ΦΙΑΛΙΔΙΑ PAP TEST, ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ., FILMS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο