ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΡΙΑ ( ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΡΙΑ ( ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΡΙΑ ( ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο