• 25 Σεπτεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 17388

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 17388

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 17388 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο