• 10 Νοεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20896/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20896/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20896/9-11-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο