ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΤΙΜΑ (αρ.πρωτ.11145/20-6-17)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΤΙΜΑ (αρ.πρωτ.11145/20-6-17)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΤΙΜΑ (αρ.πρωτ.11145/20-6-17) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

11145_20-6-17_1.pdf

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο