• 20 Ιουνίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΤΙΜΑ (αρ.πρωτ.11145/20-6-17)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΤΙΜΑ (αρ.πρωτ.11145/20-6-17)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΤΙΜΑ (αρ.πρωτ.11145/20-6-17) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο