• 31 Μαρτίου, 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 60 ΛΙΤΡΩΝ 500

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 60 ΛΙΤΡΩΝ 500

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 60 ΛΙΤΡΩΝ 500 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο