ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH .ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH .ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH .ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο