• 1 Νοεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20300/1-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20300/1-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20300/1-11-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο