ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο