ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α) DC03 /AFISIO PC16 DRIVER FOR UNIVERSAL PRIHNT ΚΑΙ Β) KYOCERA KM -5050

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α) DC03 /AFISIO PC16 DRIVER FOR UNIVERSAL PRIHNT ΚΑΙ Β) KYOCERA KM -5050

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α) DC03 /AFISIO PC16 DRIVER FOR UNIVERSAL PRIHNT ΚΑΙ Β) KYOCERA KM -5050 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο