ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο