ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.2.ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 3. ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.2.ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 3. ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.2.ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 3. ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο