ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ >>.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ >>.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ >>. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο