• 2 Οκτωβρίου, 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΑΓΝΑΝΤΩΝ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. Δ.Σ. 104/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΑΓΝΑΝΤΩΝ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. Δ.Σ. 104/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΑΓΝΑΝΤΩΝ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. Δ.Σ. 104/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο