Επαναληπτικός Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του Πορτοκαλεώνα του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας ΔΣ 96/2014

Επαναληπτικός Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του Πορτοκαλεώνα του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας ΔΣ 96/2014

Επαναληπτικός Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του Πορτοκαλεώνα του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας ΔΣ 96/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο