• 22 Σεπτεμβρίου, 2015

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ , ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ T.E.I. (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ , ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ T.E.I. (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ , ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ T.E.I. (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ . 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο