ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι.(ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι.(ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι.(ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο