Εφημερίδα της υπηρεσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV 33771000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
 

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV : 33696100-6)

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
 

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 60 /2020 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ(7) ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ»

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
 

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 012020 ΕΩΣ 31-5-2020

Νέα
 

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ 4/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-12537-ΦΑΡΜΑΚΩΝ.pdf

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «απόλυτων Φίλτρων και Σακόφιλτρων»

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
  DIAKYRIJH_DS_54_ME_ADA_KAI_ADAM.PDF TEYD_30.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.53 /2020 ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV: 90524200-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
 

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «μιας (1) συσκευής – αναπνευστήρα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού BIPAP

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
  DIAKYRIJH_ME_ADA_KAI_ADAM__YY_51_BIPAP-CPAP.PDF YYYY_64.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 50/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)» (CPV: 39830000-9),

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ…

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 49/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8)

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

Νέα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου – Συμμετοχή Νοσοκομείου στις Κοινές Δράσεις 2014-2020

Ανακοινώσεις
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι το Νοσοκομείο μας επιλέχτηκε μέσω της 6ης Υ.ΠΕ ως αρμόδιας αρχής, να υλοποιήσει…

Διαβάστε περισσότερα

1
2
3

180
Μετάβαση στο περιεχόμενο