ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ. Σ. 62/2023 ΚΑΙ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242119

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ. Σ. 62/2023 ΚΑΙ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242119

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ. Σ. 62/2023 ΚΑΙ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242119 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο