ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 80/2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 80/2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 80/2013 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο