Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. /15/2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. /15/2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. /15/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο