• 26 Μαρτίου, 2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ : Α) HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΤΕΜ:1), Β)ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ(ΤΕΜ:1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.500,00

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ : Α) HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΤΕΜ:1), Β)ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ(ΤΕΜ:1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.500,00

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ : Α) HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΤΕΜ:1), Β)ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ(ΤΕΜ:1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.500,00 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο