• 14 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ48/2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY 1Η)ΕΠΑΝΑΛ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ48/2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY 1Η)ΕΠΑΝΑΛ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ48/2021 ΣΥΝΟΠΤIKOY 1Η)ΕΠΑΝΑΛ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο