• 10 Νοεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 98 /2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια (CPV 24111900-4),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 98 /2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια (CPV 24111900-4),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 98 /2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια (CPV 24111900-4), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Μετάβαση στο περιεχόμενο