ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 75/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ» (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ)(CPV: 64121000-0) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ , Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 75/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ» (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ)(CPV: 64121000-0) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ , Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 75/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ» (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ)(CPV: 64121000-0) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ , Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο