• 2 Ιουλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV 33771000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV 33771000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV 33771000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

 

[kc_column width=”10%”]pdf icon[/kc_column][kc_column width=”90%”][kc_creative_button style=”10″ title=”Κατεβάστε το αρχείο” icon_show=”__empty__” _id=”524101″ link=”https://gnartas.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Αριθ.-Δ.Σ.-652020-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Για-την-προμήθεια-ΠΡΟ….pdf|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Αριθ.-Δ.Σ.-652020-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Για-την-προμήθεια-ΠΡΟ….pdf|” css_custom=”{`kc-css`:{}}”][/kc_column]
[kc_column width=”10%”]doc icon[/kc_column][kc_column width=”90%”][kc_creative_button style=”10″ title=”Κατεβάστε το αρχείο” icon_show=”__empty__” _id=”524101″ link=”https://gnartas.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/TEYD_10.docx|TEYD_10.docx|” css_custom=”{`kc-css`:{}}”][/kc_column]
Μετάβαση στο περιεχόμενο