• 5 Ιουνίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «απόλυτων Φίλτρων και Σακόφιλτρων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «απόλυτων Φίλτρων και Σακόφιλτρων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «απόλυτων Φίλτρων και Σακόφιλτρων» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο