• 18 Μαρτίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 26/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ & ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:33141420-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 134.532,10€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 26/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ & ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:33141420-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 134.532,10€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 26/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ & ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:33141420-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 134.532,10€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο