• 26 Φεβρουαρίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141112-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141112-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141112-8) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο