• 1 Ιουνίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54 /2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 119 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54 /2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 119 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54 /2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 119 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο