• 22 Φεβρουαρίου, 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί» (CPV 33771000-5) του Γ.Ν. Άρτας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί» (CPV 33771000-5) του Γ.Ν. Άρτας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί» (CPV 33771000-5) του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο