• 11 Απριλίου, 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (CPV:33141500-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (CPV:33141500-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (CPV:33141500-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο