ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV:33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV:33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV:33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο