• 20 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV:33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV:33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV:33141615-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο