• 30 Ιουνίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 74/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 74/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 74/2017 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο