ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛ. ΟΦΘΑΛ. ΥΛΙΚΟ ) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 24/2017 ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛ. ΟΦΘΑΛ. ΥΛΙΚΟ ) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 24/2017 ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛ. ΟΦΘΑΛ. ΥΛΙΚΟ ) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 24/2017 ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο