• 20 Δεκεμβρίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 169/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 169/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 169/2016 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο