ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ 28/2020 ΓΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» CPV:33192000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ 28/2020 ΓΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» CPV:33192000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ 28/2020 ΓΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» CPV:33192000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο