• 23 Ιανουαρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V-100AH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) UPS ΤΥΠΟΥ MERLIN GERIN GALAXY PW 60 KVA ΜΕ ΑΡΙΘ. Δ.Σ.8/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V-100AH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) UPS ΤΥΠΟΥ MERLIN GERIN GALAXY PW 60 KVA ΜΕ ΑΡΙΘ. Δ.Σ.8/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V-100AH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) UPS ΤΥΠΟΥ MERLIN GERIN GALAXY PW 60 KVA ΜΕ ΑΡΙΘ. Δ.Σ.8/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο