Διακήρυξη ΔΣ30 Ανοικού Δημόσιου επαναλ. πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119

Διακήρυξη ΔΣ30 Ανοικού Δημόσιου επαναλ. πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119

Διακήρυξη ΔΣ30 Ανοικού Δημόσιου επαναλ. πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο