Διακήρυξη ΔΣ.58/2016 Ανοικτού Δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119

Διακήρυξη ΔΣ.58/2016 Ανοικτού Δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119

Διακήρυξη ΔΣ.58/2016 Ανοικτού Δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο