• 16 Μαΐου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 48/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «BAMBAKI» (CPV 03115110-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 48/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «BAMBAKI» (CPV 03115110-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 48/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «BAMBAKI» (CPV 03115110-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο