• 2 Δεκεμβρίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 188 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 188 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 188 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : Κ.Υ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ, Κ.Υ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο