ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 121 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 121 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 121 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο