• 2 Οκτωβρίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 101 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 101 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 101 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο