ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων στο Τμήμα Αποστείρωσης» (CPV 31640000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων στο Τμήμα Αποστείρωσης» (CPV 31640000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων στο Τμήμα Αποστείρωσης» (CPV 31640000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο