• 5 Σεπτεμβρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 74 /2018 ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 74 /2018 ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 74 /2018 ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο