• 5 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 60/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 60/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 60/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο